HR|EN|RU

Pregled važnijih projekata (osobnih referenci) partnera tvrtke Alfa analitika

Edin Hadžavdić, CFA, MBA

FINANCIJSKO MODELIRANJE i EDUKACIJA

 

Priprema financijskih analiza u svrhu dobivanja sredstava iz fondova EU

Klijent / Godina: (klijenti iz javnog i privatnog sektora) / 2013. ...
Opis aktivnosti: priprema financijskih analiza, u skladu sa standardnom metodologijom Europske komisije, kao dijela studija izvedivosti, u svrhu korištenja sredstava fondova i programa Europske unije.

 

Provedba edukacije za analitičare HBOR-a: analiza novčanih tokova / kreditna analiza / projektno financiranje

Klijent / Godina: HBOR / 2015 - (u tijeku).
Opis aktivnosti: priprema i održavanje većeg broja 5-dnevnih radionica na temu: financijska analiza investicijskih projekata.

Financijska analiza / izračun cijene transporta i emitiranja signala (digitalna televizija u Crnog Gori)

Klijent / Godina: Radio difuzni centar Crne Gore / 2014
Opis aktivnosti: priprema kalkulacije prodajnih cijena, uključujući veći broj scenarija, kao podloga za pripremu javnog natječaja, za buduće korisnike sustava.

 

Provedba edukacije za analitičare agencije za malo i srednje poduzetništvo: analiza novčanih tokova / kreditna analiza / projektno financiranje

Klijent / Godina: HAMAG-BICRO, u suradnji s EBRD Hrvatska / 2014.
Opis aktivnosti: priprema i održavanje 5-dnevne interne edukacije na temu: financijska analiza investicijskih projekata.

 

Provedba edukacije za kreditne analitičare banke: analiza novčanih tokova / kreditna analiza

Klijent / Godina: Privredna banka Zagreb (Intesa Sanpaolo grupa) / 2013.
Opis aktivnosti: priprema i održavanje interne edukacije - deset dvodnevnih radionica za 160 zaposlenika banke (kreditni analitičari, direktori regija, direktori prodaje, direktori prodajnih centara) unutar segmenta malih i srednjih poduzeća te risk managementa.

 

Financijsko planiranje u maloprodajnom lancu

Klijent / Godina: maloprodajni lanac (zemlja u regiji) / 2013.
Opis aktivnosti: izrada financijskog modela / alata za kratkoročno i srednjoročno financijsk oplaniranje s fokusom na obrtni kapital, uključujući i analizu mogućih scenarija (simulacija novčanog toka, RDG-a i bilance u različitim okolnostima koje kompanija očekuje u budućnosti).

 

Investicijski projekti u području elektroničkih medija i poštanskih usluga

Klijent / Godina: velika poštanska kompanija (zemlja u regiji) / 2012
Opis aktivnosti: izrada financijskih modela u svrhu financijskog planiranja i strukturiranja financiranja nekoliko velikih strateških projekta, na nacionalnoj razini u području elektroničkih medija i poštanskih usluga.

 

Refinanciranje autoceste Istarski „Y“

Klijent / Godina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / 2008.
Opis aktivnosti: analiza alokacije rizika i financijskog utjecaja pojedinih elemenata ugovorne dokumentacije; analiza promjena rizične pozicije države prije i nakon planiranog refinanciranja; podrška Ministarstvu i pravnim savjetnicima tijekom pregovora.
Značajke projekta: koncesija s elementima javno-privatnog partnerstva; postojeće zaduženje u obliku korporativnih obveznica (Bina Istra).

 

Financijski model za turističko-rekreativni centar

Klijent / Godina: Fantazija Vodeni Park; Fantazija Hoteli / 2008.
Opis aktivnosti: izrada financijskog modela sa detaljnom analizom scenarija i analize osjetljivosti u svrhu pronalaženja mogućih scenarija financiranja, izgradnje i upravljanja turističko-rekreativnim centrom.
Značajke projekta: privatni poslovni poduhvat uz podršku lokalne zajednice; vodeni park s atrakcijama, luksuznim wellness centrom, ugostiteljskim objektima, hotelom i drugima sadržajima.

 

JPP opcije gradnje sustava zbrinjavanja otpada u Varaždinskoj županiji

Klijent / Godina: Varaždinska županija / 2007.
Opis aktivnosti: izrada financijskog modela sa detaljnom analizom scenarija i analize osjetljivosti u svrhu pronalaženja mogućih scenarija financiranja, izgradnje i upravljanja sustava zbrinjavanja otpada u Varaždinskoj županiji.
Značajke projekta: planirano javno-privatno partnerstvo; značajan broj nepoznanica vezano uz ulazne parametre projekta; analiza utjecaja kogeneracije (otpad + energija) na održivost projekta.

 

Financijski model refinanciranja autoceste Zagreb-Macelj

Klijent / Godina: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture / 2006.
Opis aktivnosti: izrada složenog financijskog modela sa analizom scenarija u skladu s postojećom ugovornom dokumentacijom u svrhu pronalaženja optimalne strukture refinanciranja projekta te u svrhu operativnog planiranja i izvješćivanja.
Značajke projekta: koncesija s elementima javno-privatnog partnerstva; postojeće zaduženje u obliku sindiciranih kredita; mehanizmi osiguranja likvidnosti / privremenog pokrivanja gubitaka bez utjecaja na zaduženost države.

Ostale aktivnosti

Analiza operativnih problema kompanija, unapređenje poslovnih procesa i operativno restrukturiranje za klijente iz različitih industrija (procesna industrija / proizvodnja, mediji, telekom, financijski sektor). Analiza internih kontrola operativnih procesa (u skladu sa Sarbanes-Oxley /SOX regulativom).

Priprema analiza sposobnosti zaduženja poduzeća odnosno investicijskih projekata u cilju pripreme za traženje kreditnih sredstava. Pomoć u traženju financijskih sredstava za investicijske projekte.

Provedba stručnih edukacija (Hrvatski institut za financije: www.hif.hr).

 

 

 

MANAGEMENT KONZALTING i ANALIZA

 

Economist Intelligence Unit “Infrascope” studija

Klijent / Godina: Economist Intelligence Unit (The Economist) / 2011-2012.
Opis aktivnosti: ispitivanje spremnosti Republike Hrvatske za razvoj infrastrukturnih koncesija / javno privatnih partnerstva, kao dio infrastrukturne studije Economist Intelligence Unit-a (EIU) ("Infrascope").
Značajke projekta: istraživanje je provedeno u skladu s predloženom EIU metodologijom na temelju određenog broja pokazatelja vezanih za sudjelovanje privatnih kompanija u razvoju infrastrukture (prijevoz, energija, voda / odvodnja).

 

Operativno restrukturiranje i unaprjeđenje poslovnih procesa u radio-televiziji

Klijent / Godina: javna radiotelevizija (država u regiji) / 2005.
Opis aktivnosti: identifikacija i analiza poslovnih problema, analiza ključnih i potpornih poslovnih procesa, analiza svjetskih primjera poslovanja radio-televizijskih kuća, priprema konceptualnih rješenja novog ustroja kompanije, priprema detaljnih opisa budućih poslovnih procesa, organizacijskog ustroja te načina provedbe pojedinih faza preustroja.
Značajke projekta: kompleksnost projekta kao rezultat veličine i kompleksnosti organizacije, duge povijesti postojanja kompanije te ustaljenog načina poslovanja za čiju je promjenu potreban izuzetno velik napor od strane zaposlenika, menadžera i savjetnika; aktivnosti su provođene u skladu sa strukturiranom metodologijom unapređenja poslovnih procesa.

 

Analiza upravljanja rizicima ulaganja mirovinskih fondova

Klijent / Godina: državna agencija za nadzor mirovinskih fondova / 2005.
Opis aktivnosti: pregled svjetskih primjera nadzora, poslovanja i upravljanja rizicima u mirovinskim fondovima; analiza tada postojeće prakse upravljanja tržišnim rizicima mirovinskih fondova; analiza mogućnosti upravljanja rizicima u kontekstu upotrebe izvedenica (financijskih derivata); prijedlog organizacijskih i drugih promjena vezano za nadzor ulaganja mirovinskih fondova.

 

Uspostavljanje value-at-Risk (VaR) sustava mjerenja tržišnih rizika

Poslodavac / Godina: Privredna banka Zagreb (interni projekt) / 2003.
Opis aktivnosti: priprema metodologije, pravila i procedura za nadzor i izvješćivanje o tržišnim rizicima trgovačkog portfelja banke; suradnja sa središnjim uredom banke Intesa tijekom uspostave novih pravila i procedura upravljanja rizicima; uvođenje nove metodologije praćenja tržišnih rizika temeljene na Value-at-Risk-u (VaR).

 

Dizajn i implementacija skladišta podataka (datawarehouse) sustava poslovnog izvješćivanja

Klijent / Godina: Zagrebački Velesajam / 1997.
Opis aktivnosti: implementacija podatkovnog modela (Data-mart-ova u „zvijezda“ relacijskom modelu), sustava ekstrakcije i sustava punjenja skladišta podataka te implementacija sustava za hijerarhijski prikaz poslovnih podataka.
Značajke projekta: skladište podataka je sadržavalo samostalno razvijen sustav za 100%-pouzdano automatsko prepoznavanje promjena nastalih u izvornom sustavu te njihovo punjenje (pretvaranje iz relacijskog u „zvijezda“ strukturu); izgrađeno je u skladu s metodologijom Ralpha Kimballa i bilo je vjerojatno prvo komercijalno skladište podataka takve vrste i veličine u Hrvatskoj.