Financijska simulacija investicijskih projekata, podrška pri povezivanju investicijskih prilika i investitora, stručna edukacija ...

Što sve možemo učiniti za vas...

Alfa analitika osnovana je 2009. godine sa ciljem pronalaska, ocjene i pripreme te uspješne provedbe složenih investicijskih projekata. 

  • Financijska simulacija (modeliranje) složenih investicijskih projekata – projektno financiranje, javno privatna partnerstva (JPP), koncesije.

  • Savjetovanje u projektnom financiranju – analiza financijskih rizika, analiza alokacije rizika, strukturiranje financiranja.

  • Podrška pri povezivanju investicijskih prilika i investitora.

  • Stručna edukacija.
Highlights